History after 1953 #169; fawleycourt History after 1953 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court History after 1953

History after 1953
Fawley Court stoi na brzegu Tamizy w Fawley w angielskim hrabstwie Buckinghamshire, nieco na północ od Henley-on-Thames.

Posiadłość Fawley Court liczy sobie ponad tysiąc lat. Od tak dawna datuje się obecność człowieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi się od staroangielskiego słowa określającego jelenie, których duże stada można było tu spotkać. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Księży Marianów.Obecnie w Fawley Court znajdują się :
 • Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i  Św. Anny oraz Kaplica p.w. Św. Józefa, gdzie księża Marianie pełnią posługę polskim i angielskim wiernym
 • Dom Zakonny Księży Marianów
 • Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
 • Apostolat Miłosierdzia Bożego, działający na rzecz głoszenia Miłosierdzia Bożego poprzez wydawanie kwartalnika Zwiastun Miłosierdzia, korespondencję oraz organizowane spotkania modlitewne
 • Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
Ważne daty w historii Fawley Court:
 • Doomsday Book - Pierwsza pisemna wzmianka o Fawley Court , jako posiadłości należącej do Waltera Gifforda, szwagra Wilhelma I.
 • 1470 - Fawley Court przechodzi poprzez małżeństwo w ręce Thomasa Rokes.
 • 1616 - Fawley Court sprzedane Sir Jamesowi Whitelockowi.
 • WOJNA DOMOWA - na terenie posiadłości mają miejsce walki między Royalistami i Parlamentarzystami.
 • 1670′s - Fawley Court sprzedane Williamowi Freemanowi.
 • 1684 - ukończenie budowy obecnej rezydencji.
 • 1770′s - nowy wystrój pokoi zaprojektowany przez Jamesa Wyatta oraz nowy projekt parku autorstwa Lancelota "Capability" Browna.
 • 1853 - Fawley sprzedane Edwardowi Mackenzie.
 • II WOJNA śWIATOWA - Fawley Court - siedziba "cichociemnych".
 • 1952 - rodzina Mckenziech organizuje aukcję, na której sprzedano niemal całe wyposażenie domu.
 • 1953 - Posiadłość kupuje Ksiądz O. Józef Jarzębowski i otwiera Divine Mercy College - Kolegium Bożego Miłosierdzia - szkołę dla polskich chłopców.
 • Przy szkole ks. O. Józef Jarzębowski zakłada muzeum, poświęcone historii Polski.
 • 1969 - Orędzie Prymasa Wyszyńskiego
 • 1971 - Książę Stanisław Radziwiłł funduje kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i Św. Anny.
 • 1986 - Księża Marianie zamykają szkołe.
 • 1987 -Budynki szkolne zostaja prebudowane na Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II.
 • 1988 -Kościół Św. Anny staje się ośrodkiem kultu Miłosierdzia Bożego.
 • 1986-2009- W Fawley Court odbywają się zjazdy i uroczystości polskich organizacji emigracyjnych,harcerzy,młodzierzy szkolnej,grup ewangielizacyjnych polskich jak i angielskich. Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe