SAVE POLISH HERITAGEthe Polish #169; fawleycourt SAVE POLISH HERITAGEthe Polish © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court SAVE POLISH HERITAGEthe Polish

SAVE POLISH HERITAGEthe Polish

W kwietnu 1999r. Poczta polska wydała serię znaczków przedstawiających cztery najważniejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju.W kwietnu 1999r. Poczta polska wydała serię znaczków przedstawiających cztery najważniejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju.Zielone Świątki, Fawley Court, 31.5.2009r.Wywiad z Danutą Górską i Janiną Bubel świadkami początków Fawley Court. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe