RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO #169; fawleycourt RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO

RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO

size=5>Ratujmy Polskie Dziedzictwo Fawley Court przed sprzedażą! size="2">Ta piękna, zabytkowa posiadłość położona nad Tamizą w Henley-on-Thames, pomiędzy Londynem a Oxfordem, nabyta została przez Ks. Józefa Jarzębowskiego, Marianina, w 1953 r. Na jej kupno datki składała Polska Emigracja Niepodleglościowa z całego świata. Niezamożni wówczas Polacy, gromadzili potrzebne fundusze oddając z trudem zarobione przysłowiowe wdowie grosze, aby powstało gimnazjum dla polskich chłopców. Zbierali wszyscy, parafie, organizacje, gazety, harcerze, szkoły sobotnie i kółka różańcowe. Wielu poświęcało swój czas pomagając przy pracach remontowych. Na czele apeli stanali polscy generałowie: K. Sosnkowski, J. Haller, B. Duch, Wł. Anders, B. Maczek. W Fawley Court odbywały się uroczystości świąt narodowych i religijnych. Tu był ich kawałek Polski. Z czasem O. Jarzębowski założył też w Fawley Court muzeum historii polskiej. Powstało ono w większości z darów i depozytów Polaków. Książę Stanisław Radziwiłł ufundował kościół pod wezwaniem NMP i Św. Anny. Ziemię pod kościół pobłogosławił kard. Karol Wojtyła. Fawley Court był centrum polskiego życia emigracyjnego. Po zamknięciu szkoły w 1986 r. księża Marianie przekształcili Fawley Court w ośrodek rekolekcyjno-konferencyjny i Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II. Kościół stał się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Fawley Court nadal spełniał rolę ośrodka polskiej emigracji. Służył Polskiej Misji Katolickiej, wszystkim Polakom i polskim organizacjom emigracyjnym. Organizowano zjazdy, konferencje i spotkania. Harcerze urządzali biwaki, szkoły sobotnie - pikniki. Bez powiadomienia społeczności polskiej w 2007 roku księża Marianie zlikwidowali muzeum, a zbiory wywieźli do Lichenia. W kwietniu 2007 roku ogłosili zamiar sprzedaży Fawley Court. Pomimo licznych protestów, petycji, próśb oraz prób nawiązania rozmów ze strony społeczeństwa emigracyjnego, księża pozostają nieugięci w swojej decyzji. Obecnie, kiedy mieszka na Wyspach Brytyjskich blisko 2 mln Polaków i kiedy rodzi się w Anglii 35-40 tyś. rocznie polskich dzieci, ośrodek ten jest bezwzględnie potrzebny diasporze polskiej zgodnie z intencjami i ideałami, które przyświecały jego zalożycielowi Ks. Jarzębowskiemu i tym, którzy go współtworzyli,aby Fawley Court służył polskiej młodzieży. O. Józef Jarzębowski zgodnie z życzeniem jest pochowany w fawleyowskim parku. Ci, którzy pomagali O. Józefowi w organizowaniu szkoły i wspierali Fawley Court przez cały czas finansowo są oburzeni i nie mogą się pogodzić z decyzją sprzedaży, desakralizacji kościoła i ekshumacji grobów: ks. Jarzębowskiego,księcia Radziwiłła i pochowanych w kolumbarium. size="3"> Społeczność polska uważa, iż choć Marianie wpisani są jako właściciele do ksiąg wieczystych, to figurują tam jako reprezentanci polskiej diaspory i nie mają prawa wbrew jej woli sprzedawać tej ikony polskości jaką jest Fawley Court. Fawley Court, jego historia i znaczenie jest wielkim osiągnięciem Emigracji Niepodległościowej po II wojnie światowej, dlatego też przynależy on do społeczności polskiej i powinien jej nadal służyć. Na ów cel składały się pokolenia Polaków Emigracji Żołniersko-Niepodległościowej.

W kwietnu 1999r. Poczta polska wydała serię znaczków przedstawiających cztery najważniejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju.Zielone Świątki, Fawley Court, 31.5.2009r.

Wywiad z Danutą Górską i Janiną Bubel świadkami początków Fawley Court. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years. The most important Polish cultural places located abroad are rendered in the said stamps.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe