ekshumacja i kremacja dokument #169; fawleycourt ekshumacja i kremacja dokument © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Ks. Józef Jarz?bowski ekshumacja i kremacja dokument

ekshumacja i kremacja dokument

Dokumenty z?o?one przez Ks.Marianów w Brytyjskim Ministerstwie Sprawiedliwo?ci w celu uzyskania wymaganej zgody na ekshumacj? i spopielenie doczesnych szcz?tków ?p. Ks.J.Jarz?bowskiego - za?o?yciela Fawley Court.
(Firma pogrzebowa przez pomy?k? umie?ci?a nazwisko ks. Jasi?skiego zamiast Ks.Jarz?bowskiego.)


?ród?o:TYDZIE? POLSKI


 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe