Pamiętajmy Zielone Świątki #169; fawleycourt Pamiętajmy Zielone Świątki © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Prasa o sprzedaży Fawley Court Pamiętajmy Zielone Świątki

Pamiętajmy Zielone Świątki


e-mail: savefawley@hotmail.com Niedziela, 24.maj 2009.
Źródło: www.dziennikpolski.co.uk
autor: Jan Maria Borkowski


Sprawa sprzedaży przez księży Marianów polskiego ośrodka w Fawley Court w Henley nad Tamizą wciąż powraca w rozmowach między mieszkającymi w Wielkiej Brytanii rodakami

Miejsce, które przez lata związane było z polskością i do którego odbudowy i utrzymania społeczność polska tak walnie się przyczyniła ma zostać wymazane z mapy naszego duchowego dziedzictwa na Brytyjskich Wyspach. Mówi się już o dekonsekracji zaprojektowanego przez Władysława Jarosza i ufundowanego przez księcia Stanisława Radziwiłła kościoła, o przeniesieniu grobu księcia i innych, łącznie z grobem ojca Józefa Jarzębowskiego, dzięki którego energii, wierze i patriotyzmowi przed 50 laty Fawley Court stało się miejscem tak drogim Polakom na obczyźnie. Czy pozostało nam już tylko modlić się o jego interwencję z zaświatow i apelować do Boskiego Miłosierdzia, by wspomogło tych którzy chcą zachować polski i katolicki Fawley Court?

Sprawa kasacji tutejszego ośrodka choć bardzo już zaawansowana nie jest jednak ostatecznie przegrana. Wciąż potrzeba publicznych manifestacji by pokazać jak bardzo wszystkim nam na sercu leży ta sprawa, jak oburza dysponowanie dorobkiem emigracji bez należytej konsultacji z jej przedstawicielami. Przyjedźmy do Fawley Court na mszę w niedzielę Zesłania Ducha Swiętego 31 maja, święto przez lata tak uroczyście tu celebrowane, z którego okazji tysiące Polaków zjawiały się na zielonych łąkach wspaniałego parku zaplanowanego przez samego Capability Browna. Dziś się tu już nas nie zaprasza, ale wstępu do kościoła zabronić nie można. Przyjedźmy modlić się o porozumienie i przekazanie ośrodka organizacjom troszczącym się o losy polskiego dziedzictwa i duchowej kultury.


Fawley Court ważny jest dla Polaków nie tylko poprzez jego przeszłość, z której jesteśmy dumni, ale i przyszłość, która stawia nowe wyzwania. Marianie, którzy w osobie pochowanego w Fawley Court ojca Jarzębowskiego uosobiali mariaż idei ewangelizacji i wychowania w duchu chrześcijańskim z troską o przeniknięte tym duchem polskie społeczeństwo na uchodźctwie, o jego dziedzictwo i kulturę, dziś nie czują się już wobec nas zobligowani. Zrobiliśmy swoje, mamy odejść. Zdają się nie dostrzegać faktu, że renesans katolicyzmu jaki obecnie przeżywamy na Wyspach Brytyjskich jest zasługą setek tysięcy nowoprzybyłych tutaj młodych Polaków. Czy to rzeczywiście moment by myśleć zamykaniu działającego w Fawley Court Sanktuarium Miłosierdzia Bożego propagującego idee św.Faustyny i przenoszeniu go na Ealing? Czy nie czas raczej na duchowa opiekę nad rzeszami młodych Polaków i ich dzieci, na wspólne z nimi działania na rzecz integracji i duchowego odziłlywania na angielskie społeczeńtwo?

Nie mnie radzić, ale potrzeba nam dziś śmiałości i odwagi ojca Jarzębowskiego, jego troski o polską społeczność w Wielkiej Brytani i nowych śmiałych zadań dla Fawley Court. Przed 50 laty z 50 funtami w kieszeni ojciec Jarzębowski potrafił rozpocząć wielkie dzieło przemieniania upadającego starego dworu (wybudowanego przez Christophera Wrena, ale swą historią sięgającego jeszcze czasów Normanów) w ośrodek promieniowania katolickiej wiary i polskiej kultury. Na Wyspach Brytyjskich mieszkało wówczas zaledwie 150 tysięcy Polaków, a jednak przy ich wsparciu i pomocy możliwe okazało się otworzenie tu szkoły dla dzieci polskiej emigracji (zamkniętej w roku 1986 w trakcie trwania roku akademickiego), wspaniałego muzeum (w przeważającej mierze złożonego z darów polskiej emigracji, a dziś bez konsultacji z nami przeniesionego do Lichenia) i cennej biblioteki. Dla wielkiego marianina, ojca Jarzębowskiego, którego pedagogiczne doświadczenia sięgały jeszcze przedwojennej szkoły marianów na warszawskich Bielanach, wszystko to: edukcja, historia i wiara stanowiło spójną całość, wzajemnie wspomagało dzieło ewangelizacji i krzewienia kultury. Znalazła się energia i wola by wspólnie z rzeszami wygnańców-Polaków budować dzieło Ducha.

Dziś kiedy w Wielkiej Brytanii mieszka nas 2 miliony, a większość to dumni ze swej wiary i kultury ludzie młodzi, pełnych energii i nadziei, Marianie odrzucają wielką szansę i wyzwanie jakie tak bliska im przecież społeczność daje. Nie potrafią czy może niechcą budować dalej na fundamentach wzniesionych wysiłkiem poprzedniego pokolenia. Nie mają prawa rozporządzać wspólnym dorobkiem rzesz, które im zaufały i które przez dziesięciolecia przyczyniały się do stworzenia z Fawley Court centrum promieniowania kultury narodowej i jej religijnego ducha.

Czyż idee Miłosierdzia Bożego wyłożone w opartym na objawieniach św.Faustyny traktacie jej spowiednika ojca Sopoćko nie powinny stać się ostoją tak potrzebnego zadania duchowego odrodzenia Europy? Czy tylko przypadek sprawił, że to Ojcu Jarzębowskiemu powierzony został w Wilnie, zaraz po wojnie, oryginał tego traktatu i że podróżując przez Władywostok udało mu się go przemycić na Zachód? Czyż Fawley Court z tradycjami edukacji i działającym tu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia nie powinien stać się centrum promienieniowania katolickiej duchowości i kultury? Ma po temu warunki, a polska społeczność w Wielkiej Brytanii o tyle dziś potężniejsza z pewnością mogłaby stać się oparciem dla tak śmiałych planów. Potrzeba nam kontynuatorów wizji ojca Jarzębowskiego, potrzeba miejsc jak Fawley Court tak dla integracji jak i starań o  przekazanie innym dorobku i duchowych wartości naszej kultury. Przyjedźmy więc 31 maja do Fawley Court na mszę w południe w Zielonoświątkową niedzielę, módlmy się przy grobie ojca Jarzębowskiego, księcia Radziwiłła i innych których prochy spoczywają w tutejszym kolumbarium przypomninając o wkładzie jaki Polacy tu włożyli i nadziejach jakie wciąż z tym miejscem wiążą.
Pamiętajmy Zielone Świątki -  - © fawleycourt  

więcej więcej

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe