Wielki Marianin O.Jarz?bowski #169; fawleycourt Wielki Marianin O.Jarz?bowski © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Ks. Józef Jarz?bowski Wielki Marianin O.Jarz?bowski

Wielki Marianin O.Jarz?bowski

Kopia strony internetowej Ksi??y Marianów www.padrimariani.orgPowy?ej kopia strony internetowej z 2.12.2009 a poni?ej kopia tej samej strony po 2.12.2009 z usunietym wezwaniem do modlitwy przez wstawiennictwo Ks.Józefa Jarz?bowskiego.


List by?ych wychowanków ks. Jarz?bowskiego z Santa Rosa,Meksyk do Zarz?du Generalnego Ksi??y Marianów w Rzymie w sprawie rozpocz?cia procesu beatyfikacyjnego z 1997r.

Zwiastun Mi?osierdzia 1997r. Relacja z Zielonych
?wi?t po??czonych z obchodami uroczysto?ci 100-lecia Ojca J.Jarz?bowskiego.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe