Bramy Wjazdowe do FC #169; fawleycourt Bramy Wjazdowe do FC © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Protesty Bramy Wjazdowe do FC

Bramy Wjazdowe do FC

Do Planning Department w High Wycombe wpłynęło podanie o udzielenie pozwolenia na zamontowanie bram wjazdowych do Fawley Court, pozostającego jak dotychczas pod zarządem Ojców Marianów. Bramy te całkowicie uniemożliwią wjazd na teren polskiego ośrodka, dostęp do kościoła Św. Anny i NMP, grobu Ks. Józefa Jarzębowskiego, jak i innych zmarłych, których prochy znajdują się w krypcie i kolumbarium.

Zwracamy się więc do wszystkich z prośbą o składanie protestów!!! (koniecznie w języku angielskim)
Pamiętajcie, że liczy się czas - im szybciej protesty będą wpływały do Planning Department, tym lepiej. Każdy z członków rodziny może złożyć swój protest osobno.

Na końcu tej wiadomości znajduje się wzór pisma protestacyjnego. Jest to propozycja tekstu, proszę uzupełnić go według osobistego uznania wpisując dlaczego nie zgadzasz się na takie działanie, wskazując swój związek z Fawley Court i wszelkie osobiste komentarze, które uważasz za istotne dla sprawy.

W każdym piśmie należy podać swoje imię, nazwisko, adres i datę oraz zaznaczyć, że dotyczy ono Planning Application ref. 09/07022/FUL

Protesty należy wysłać na adres:
planning@wycombe.gov.uk 
lub/oraz:

Ms Sarah Nicholson
Wycombe District Council
Planning and building Department
Queen Victoria Road
High Wycombe
HP11 1BB
Re: Planning Application ref. 09/07022/FUL

Prosimy również o wysłanie kopii protestu do:
Councillor Roger C Emmett, Little Parmoor Farm, Frieth, Henley on Thames, Oxon, RG9 6NL
oraz na adres:
Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court:
c/o Polska Macierz Szkolna w WB
240 King Street
London W6 0RF

WZÓR LISTU

Name:
Surname:
Address:
Date:


Wycombe District Council
Planning and Building Department
Queen Victoria Rd
High Wycombe,
HP11 1BB
Att: Ms Sarah Nicholson


Dear Sarah Nicholson,
Re – Planning Application 09/07022/FUL

I wish to object to the proposed erection of the Security Gates at
Fawley Court.

I use the Marlow Road entrances to get to St Anne’s Church and to
visit the Grave of Father Jarzębowski.

In addition, the proposal will ruin the character of the site.

Please acknowledge receipt of this letter,

Yours sincerely,

(your name and signature)

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe