Independent Catholiic News #169; fawleycourt Independent Catholiic News © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Prasa brytyjska o sprzeda?y Independent Catholiic News

Independent Catholiic News


e-mail: savefawley@hotmail.com Autor: Bo?ena Karol
Sobota, 2. Luty 2008
?ród?o: www.nowyczas.co.uk


W miniony weekend, w Fawley Court odby?a si? konferencja Evangelium zorganizowana przez dwóch ksi??y brytyjskich z Evangelium Project pod patronatem Catholic Truth Society. Uczestniczy?a w niej katolicka m?odzie? brytyjska do lat 35.Konferencja by?a wielkim sukcesem. Wzi??o w niej udzia? oko?o 120 uczestników - byli pod wra?eniem tego niezwyk?ego miejsca. Na formularzach ankiety, które na koniec konferencji wype?niano, powtarza?y si? bardzo podobne opinie: „Najlepszy weekend w moim ?yciu”; „Msza by?a najwa?niejsza - bardzo poruszaj?ce do?wiadczenie”… Szkoda, ?e polowy o?tarzyk wywieziono ju? z kaplicy, bo to mog?oby uczestnikom konferencji pokaza?, jak ?o?nierze na polu walki tworzyli swoje polowe ko?cio?y.

Oprócz tematów konferencyjnych, g?ównym punktem dyskusji by?a sprawa sprzeda?y Fawley Court. Panowa?o powszeczne zdumienie i niedowierzanie: - Jak mog? takie miejsce sprzedawa?? - pyta?a mnie jedna z dziewczyn. - Nie mo?na dopu?ci?, aby miejsce to wpad?o w prywatne r?ce! Joanna Bogle, znana katolicka pisarka skomentowala: - By?oby wielk? szkod? straci? tak wspania?? posiad?o??. Nie ma zbyt wielu miejsc na takim poziomie.

Ojciec Andrew Pinsent, jeden z organizatorów konferencji powiedzia? mi, ?e Fawley Court jest jest bardzo s?abo promowane, niewiele ludzi o nim wie. Chcia?by zrobi? wszystko, byleby tylko to miejsce zosta?o w r?kach katolików. -Widzia?em cud pog??bienia wiary - mówi?. - My?l?, ?e sprzeda? Fawley Court to tragedia. Mog?oby by? przecie? centrum nowej ewangelizacji w Europie, a nawet katolickim uniwersytetem. Nie byliby?my w stanie kupi? tak wyj?tkowego miejsca, poza tym, za?amanie na rynku mieszkaniowym powoduje, ?e to z?y moment, by sprzedawa?. Inaczej mówi?c, kto? zarobi?by wiele pieni?dzy, kupuj?c od Ko?cio?a tanio, a sprzedaj?c drogo. Nie ma takiego drugiego miejsca w Wielkiej Brytanii. W ten weekend widzieli?my - mówi? ojciec Andrew Pinsent, któremu wtórowa? drugi z organizatorów przedsi?wzi?cia, ojciec Marcus Holden, dodaj?c, i? w Anglii jest niewiele miejsc konferencyjnych mog?cych pomie?ci? tak? liczb? ludzi.

M?odzie? bardzo namawia?a ksi??y, by kolejna letnia konferencja ponownie odby?a si? w?a?nie w Fawley Court. Niestety, ksi??a Marianie nie przyjmuj? ju? rezerwacji na imprezy, które odb?d? si? w przysz?ym roku.

Istnieje zapotrzebowanie na centrum rekolekcyjne. Polska m?odzie? katolicka je?dzi na rekolekcje do ksi?dza Forysia, do angielskiej parafii w Harlow (Essex). Co 6-8 tygodni odbywaj? si? tam Dni Skupienia. Ka?dorazowo uczestniczy w nich oko?o 120 osób. Informacji o tych wyjazdach udziela ksi?dz Krzysztof Ciebie?. (tel. 0207 226 9944).

Miejmy wi?c nadziej?, ?e uratujemy Fawley Court, by polska i brytyjska m?odzie? mog?a wspólnie sp?dza? czas w tym niezwyk?ym miejscu. Wi?cej informacji o przysz?ych konferencjach na stronie: www.evangelium.co.uk.


Independent Catholic News

Thousands of Polish Catholics from around the UK will be gathering for Mass at Fawley Court in Oxfordshire this Sunday, the Feast of Pentecost, in a last-ditch effort to save the centre, after the Marian Fathers announced that they are selling the property.

The 17th mansion in Henley-on-Thames, which was bought, in a very dilapidated state in the early 1950s with funds raised by Polish migrants, was built up over the years and used as a school until 1986, and a retreat and conference centre, bookshop and other facilities. With a chapel sponsored by Prince Radziwil, it is home to the Divine Mercy apostolate. Its Whitsun fairs and other events draw thousands of Polish families each year.
Last year the Marian Fathers announced their decision to sell the property. 
Fr Wojtek Jasinski, superior of Fawley Court, told the Catholic Herald last May, that Fawley Court was "just not affordable" and needed at least £2 million to be spent on repairs. He said the Marian Fathers had decided to look for smaller premises closer to London and use any extra funds raised from the sale to pay for a pro-life project in the Philippines.
Since the announcement many Polish organisations, including the Polish chaplaincy to the UK have come forward with proposals that would enable the Polish community to keep Fawley Court. Some argue that the Marian Fathers do not have the moral right to sell the centre. There is also been a  petition which has already attracted thousands of signatures.
However the Marian Fathers have now announced that they will close Fawley Court at the end of this year and are in the process of selling the property to an unnamed buyer for about £22 million.
Andrzej Zakrzewski, a  spokesman for the Committee for the Safeguarding of the Polish Heritage of Fawley Court told ICN:
“The Polish Community is facing the loss of a very important site which has been purchased and supported by the Polish community since 1954.
"Over the years, it established itself as a centre for the Divine Mercy and a key gathering place for Poles in Great Britain. We are doing everything we can to dissuade the Marian Fathers from the sale because we believe that the Polish community needs Fawley Court now, and in the future, as a place of Catholic worship, Polish education and culture and Anglo/Polish integration.
“This is especially important in view of the large influx of Polish immigrants.
“We are hoping to persuade as many people as possible to come to the 12 noon Mass this Sunday to pray for divine intervention so that Fawley Court with its church will remain in Polish hands and also to demonstrate the extent to which Poles care for Fawley Court.”
Another supporter told ICN: “The Marian Fathers have come here from Poland and really don’t understand how much Fawley Court means to our community. With the huge number of Poles now arriving in this country we should be building up Fawley Court, not closing it. We are all praying that they have a change of heart.”

The Marian Fathers were unavailable for comment this morning

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe