WITU? OR?OWSKI-Ekshumacja #169; fawleycourt WITU? OR?OWSKI-Ekshumacja © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt WITU? OR?OWSKI-Ekshumacja

WITU? OR?OWSKI-Ekshumacja

12.10.2010r.na cmentarzu w Henley-on-Thames przeprowadzona zosta?a ekshumacja doczesnych szczatek ?w.p.Witusia Or?owskiego, syna p. Zofii Or?owskiej, zmar?ego ?mierci? tragiczn? w Meksyku w 1944r.
Ekshumacja mia?a na celu ustalenie miejsca pochówku Witusia i przez to umozliwienie wpisania danych Witusia do rejestru cmentarnego,gdy? przeniesienie szczatek z poprzedniego miejsca pochówku w Hereford zosta?o dokonane drog? nieformaln?.
 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe