WITUŚ ORŁOWSKI-Ekshumacja #169; fawleycourt WITUŚ ORŁOWSKI-Ekshumacja © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt WITUŚ ORŁOWSKI-Ekshumacja

WITUŚ ORŁOWSKI-Ekshumacja

12.10.2010r.na cmentarzu w Henley-on-Thames przeprowadzona została ekshumacja doczesnych szczatek św.p.Witusia Orłowskiego, syna p. Zofii Orłowskiej, zmarłego śmiercią tragiczną w Meksyku w 1944r.
Ekshumacja miała na celu ustalenie miejsca pochówku Witusia i przez to umozliwienie wpisania danych Witusia do rejestru cmentarnego,gdyż przeniesienie szczatek z poprzedniego miejsca pochówku w Hereford zostało dokonane drogą nieformalną.
 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe