Szkoła-Divine Mercy College #169; fawleycourt Szkoła-Divine Mercy College © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Szkoła-Divine Mercy College

Szkoła-Divine Mercy College


e-mail: savefawley@hotmail.com 
Tych z Państwa, którzy posiadają zdjęcia, bądź inne pamiątki ze Szkoły
Divine Mercy College lub uroczystości w Fawley Court, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: Macierz Szkolna w WB, 240 King Street,
London W6 ORF, e-mail savefawley@fawleycourt.net Jak powstało Kolegium Miłosierdzia Bożego ?


Ks. Stanisław Bełch, Kapelan Wojska Polskiego we Francji i Anglii, duszpasterz akademicki, założyciel Wydawnictwa Veritas, był inicjatorem i organizatorrem szkoły dla dziewcząt w Pitsford, Anglia pod opieką sióstr Nazaretanek oraz szkoły dla chłopców w Hereford,Anglia pod opieką księży Marianów.1948r. Ks. Stanisław Bełch przebywając w Stanach spotkał się z księdzem prowincjałem ojców marianów. W swoich wspomnieniach na trzy miesiące przed śmiercią zanotował m in. : ...." W roku 1948 byłem w USA, zbadawszy rożne możliwości postawiłem na księży marianów (ks. Bełch oczekiwał, że marianie otworzą w Anglii placówkę oświatową dla chłopców - przyp.A.R.). Przyjechał do mnie do N.York ich prowincjał; zamieszkał w tym samym domu co ja. Gadaliśmy. Wreszcie ok. 3 g. nad ranem powiedział: przekonał mnie ksiądz, ale kto się tym zajmie ? Wysunąłem ks.J. Jarzębowskiego(przebywającego) wtedy w Meksyku przez Rosję i Japonię. Odpowiedział, że romantyk. Ja : jego dawni uczniowie z Warszawy bardzo go chwalili jako wychowawcę. Prowincjał: przekonał mnie ksiądz,niech teraz ksiądz przekona o.generała zgromadzenia w Rzymie. Napisałem do niego. Zgodził się. Wysunąłem następujący plan realizacji: ks. prałat(nazwisko zapomnialem) mieszkał w tym samym domu co i ja. Jego to prowincjał upoważnił do wyjazdu do Anglii celem zakupienia potrzebnego obiektu na szkołę. Dałem mu istrukcję,jak ma postępować. Wspólnie z pewnym proboszczem ze Śląska[...] kupili dom w Hereford."... Zob J. Bełch, Ks.Stanisław Franciszek Bełch,"Premislia Cristiana 1990/91,s.380., Za Ks. Adam Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów,2001, s.214 przp.927
W lutym 1950r. ks. Tomasz Reginek, marianin i ks.Jan Brandys (ks. decezjalny) nabywają od Sióstr Szarytek klasztor w Lower Bullingham, Hereford. W lipcu 1950r. przybywa do Hereford ks.Józef Jarzębowski i ks.Paweł Jasiński, przyjęto braci zakonnych do nowicjatu. Robotami remontowymi kieruje ks. Brandys. We wrześniu 1951r. został otwarty zakład wychowawczy dla chłopców. Bp.J.Gawlina przekazał sumę £ 409. W 1953 r. było w zakładzie 80 chłopców i zakład w Hereford stał się za ciasny aby wszystkich chętnych pomieścić . Ks. Jarzębowski zaczął poszukiwać nowego miejsca na szkołę.Apel do społeczeństwa emigracyjnego o fundusze.Wywiad z O.Jarzębowskim

7 października 1953r. Ks.Józef Jarzębowski kupuje Fawley Court.

15 stycznia 1954r. Otwiera z 15 uczniami Kolegium Bożego Miłosierdzia-Divine Mercy College
19 marca 1954 zawiązuje się Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum
2 kwietnia 1954r. Apel Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum do Społeczeństwa emigracyjnego o pomoc finansowąCotygodniowy apel ukazujący się w Gazecie Niedzielnej w 1954r.Artykuł w Sodalis Marianis wyszczególnia istytucje,które przyczyniły się do nabycia Fawley Court.
Apel Generała Kazimierza Sosnkowskiego


< <

Byli wychowankowie warszawskiego gimnazjum na Bielanach przekazują sztandar szkoły ks. Jarzębowskiemu. Ksiądz Jarzębowski dziękuje rozgłośni WWOL,Buffalo,USA za ofiarę $ 1.500 złożoną przez rodakow w Ameryce na Kolegium /Gaz.Niedz.27.1.57r./

<

5 Kresowa Dywizja Piechoty obchodziła uroczyście 10-ą rocznicę śmierci Generała Nikodema Sulika w Fawley Court i przekazała z tej okazji Ks.Jarzębowskiemu czek na £800 na cele Kolegium.
1961 rok

Gazeta Niedzielna 13 XI 1960

1971 rok1973 rok1986 rok

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe