Historia do 1953 #169; fawleycourt Historia do 1953 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court Historia do 1953

Historia do 1953


e-mail: savefawley@hotmail.com 
Fawley Court stoi na brzegu Tamizy w Fawley w angielskim hrabstwie Buckinghamshire, nieco na północ od Henley-on-Thames,37 mil od Londynu. Posiadłość Fawley Court liczy sobie ponad tysiąc lat. Od tak dawna datuje się obecność człowieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi się od staroangielskiego słowa określającego jelenie, których duże stada można było tu spotkać. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Księży Marianów.


David C.Whitehead,Henley-on-Thames A History, Phillimore 2007.

przekład z angielskiego Jerzy P. Dyszy


Fawley Court


W czasach spisu gruntów dokonanego na polecenie Wilhelma Zdobywcy w 1085 roku (Domesday Book) dwór Fawley był w posiadaniu Waltera Gifforda, hrabiego Buckingham. Następnie w dwunastym wieku rodzina Sackville wybudowała ufortyfikowany dwór na terenie obecnego Fawley Court i mieszkała w nim do końca piętnastego wieku. W 1616 roku dwór Fawley, który w tym czasie był prawdopodobnie dużym średniowiecznym domem, został nabyty przez Sir Jamesa Whitelocka. Był on prawnikiem piastujacym funkcję sędziego pokoju hrabstwa Buckingham, a następnie rownież hrabstwa Oxford, który jednakże mimo tych nominacji był zwolennikiem ograniczenia przywilejów królewskich. Był on w Henley wielce poważany. Po jego śmierci i pogrzebie w kościele w Fawley, król Karol I mówił o nim jako o tęgim umyśle i uczonym sędzim. Jego syn Sir Bulstrode Whitelock, odziedziczył dwór Fawley i otaczające go dobra lenne. Dokupił dwór Phyllis (Phillis Court) i odziedziczył tytuł Lorda rezydencji ziemskiej Henley. W czasach Wojny Domowej Sir Bulstrode wspierał ruch parlamentarny i walczył w armii pod przywództwem Cromwella. Fawely Court został poważnie zniszczony przez oddziały rojalistów, którzy okupowali go w tym czasie. Ostatecznie Sir Bulstrode Whitelock został gubernatorem Henley, a następnie zaprzysiężony przez Cromwella, piastował różne stanowiska, m.in. ambasadora Szwecji. Po restauracji Karola II został on srogo ukarany za swój udział w Wojnie Domowej, prawdopodobnie jednak część kar została zniesiona.

Sir Bulstrode przeniósł się do swego domu w Wiltshire i przekazał własność zniszczonego Fawley Court swojemu najstarszemu synowi James`owi. Żadne prace renowacyjne nie zostały jednak przeprowadzone za jego czasu, a w roku 1680 dwór został sprzedany pułkownikowi Williamowi Freemanowi.

W 1684 roku Christpher Wren, przyjaciel pułkownika Freemana, odbudował dom w ówcześnie modnym stylu. Freeman walczył z Bulstrodem Whitelockiem podczas Wojny Domowej i od tamtego czasu zbił fortunę na imporcie cukru, uprawianego przez niewolników w jego koloniach w Zachodnich Indiach. Bogactwo Freemana umożliwiło mu budowę domu oraz jego wystrój według najwyższych standardów. Poprawiony został również wygląd otoczenia. Niektóre wnętrza zostały zaprojektowane przez Grinlinga Gibbonsa. Prawdopodobnie również „Capability” Brown wniósł swój wkład w aranżację parku. Około 1770 roku Sambrook Freeman, który odziedziczył majątek, dokupił przylegającą do niego posiadłość Phyllis Court. Zlecił także zaprojektowanie odpowiedniego domu letniego, w rezultacie czego powstała świątynia widoczna z mostu Henley, od której to pochodzi nazwa wyspy. Projekt ten, charakterystyczny dla trendów panujących wśród ówczesnych właścicieli ziemskich, polegał na tworzeniu klasycznych budowli, które to umiejętnie wpisując się w naturalny krajobraz, podkreślały jego malowniczość. Entuzjazm Sambrook`a Freemana dla owego stylu zrodził się podczas jego podróży do Włoch, a ugruntowany został po jego nominacji na członka Akademii Sztuki. Za jego czasów Fawley Court było miejscem wielu wydarzeń towarzystkich, m.in. obiadów muzycznych organizowanych przez Panią Freeman. Zarówno Jerzy III, jak i Jerzy IV odwiedzali dom wielokrotnie.

Kiedy Sambrook umarł, jego bratanek Strickland Freeman odziedziczył posiadłość, która pozostała własnością jego rodziny aż do roku1853, kiedy to sprzedano ją Edwardowi MacKenzie. Był on szkockim bankierem, którego syn William D. MacKenzie (1840-1928), mierniczy i inżynier linii kolejowych, dodał w 1884 boczne skrzydło domu. Stworzył on również szlaki wodne na wzór kanałów, prowadzące od domu do Tamizy. Zasadził więcej drzew i ponownie zasiedlił park jeleniami. Przeniósł, natomiast, prawa do dóbr lennych w posiadłościach w Henley na zarząd Henley. Jego syn, major William R.D. MacKenzie, sprzedał dużą część posiadłości w latach 1931-1932, pozostając jenak właścicielem domu.

Podczas Drugiej Wojny Światowej dom został zajęty przez armię i używany jako centrum szkoleniowe dla przyszłych tajnych agentów specjalizujących się w komunikacji bezprzewodowej. Major MacKenzie otrzymał wezwanie do opuszczenia domu w terminie tygodnia, musiał więc pospiesznie spakować swoje co cenniejsze meble i elementy wystroju i zmagazynować je w piwnicach i budynkach gospodarczych. Mimo, iż wojsko pozostawiło dom w opłakanym stanie, major MacKenzie powrócił do niego i mieszkał tam aż do śmierci w 1952 roku. Posiadłość razem z parkiem Henley została następnie podzielona na działki i wystawiona na sprzedaż. Jednakże główny budynek rezydencji, ze względu na jego rozmiary i stan zdewastowania, zagrożony był rozbiórką. W 1953 roku został zakupiony przez polskie Zgromadzenie Księży Marianów, którzy założyli w nim gimnazjum dla chłopców, których rodzice posiadali w większości polskie korzenie. Szkoła została zamknięta w 1986 roku, a Księża Marianie przekształcili dom w klasztor i centrum rekolekcyjno- konferencyjne. Przeznaczyli rownież pewną ilość pomieszczeń na potrzeby muzeum oręża używanego przez Wojsko Polskie na przestrzeni wieków, oraz bibliotekę posiadającą historyczne polskie dokumenty, wczesne księgi i malowidła.


Posiadłość Fawley Court liczy sobie ponad tysiąc lat. Od tak dawna datuje się obecność człowieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi się od staroangielskiego słowa określającego jelenie, których duże stada można było tu spotkać. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Księży Marianów.Obecnie w Fawley Court znajdują się :
 • Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i  Św. Anny oraz Kaplica p.w. Św. Józefa, gdzie księża Marianie pełnią posługę polskim i angielskim wiernym
 • Dom Zakonny Księży Marianów
 • Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
 • Apostolat Miłosierdzia Bożego, działający na rzecz głoszenia Miłosierdzia Bożego poprzez wydawanie kwartalnika Zwiastun Miłosierdzia, korespondencję oraz organizowane spotkania modlitewne
 • Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
Ważne daty w historii Fawley Court:
 • Doomsday Book - Pierwsza pisemna wzmianka o Fawley Court , jako posiadłości należącej do Waltera Gifforda, szwagra Wilhelma I.
 • 1470 - Fawley Court przechodzi poprzez małżeństwo w ręce Thomasa Rokes.
 • 1616 - Fawley Court sprzedane Sir Jamesowi Whitelockowi.
 • WOJNA DOMOWA - na terenie posiadłości mają miejsce walki między Royalistami i Parlamentarzystami.
 • 1670′s - Fawley Court sprzedane Williamowi Freemanowi.
 • 1684 - ukończenie budowy obecnej rezydencji.
 • 1770′s - nowy wystrój pokoi zaprojektowany przez Jamesa Wyatta oraz nowy projekt parku autorstwa Lancelota "Capability" Browna.
 • 1853 - Fawley sprzedane Edwardowi Mackenzie.
 • II WOJNA śWIATOWA - Fawley Court - siedziba "cichociemnych".
 • 1952 - rodzina Mckenziech organizuje aukcję, na której sprzedano niemal całe wyposażenie domu.
 • 1953 - Posiadłość kupuje Ksiądz O. Józef Jarzębowski i otwiera Divine Mercy College - Kolegium Bożego Miłosierdzia - szkołę dla polskich chłopców.
 • Przy szkole ks. O. Józef Jarzębowski zakłada muzeum, poświęcone historii Polski.
 • 1969 - Orędzie Prymasa Wyszyńskiego
 • 1971 - Książę Stanisław Radziwiłł funduje kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i Św. Anny.
 • 1986 - Księża Marianie zamykają szkołe.
 • 1987 -Budynki szkolne zostaja prebudowane na Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II.
 • 1988 -Kościół Św. Anny staje się ośrodkiem kultu Miłosierdzia Bożego.
 • 1986-2009- W Fawley Court odbywają się zjazdy i uroczystości polskich organizacji emigracyjnych,harcerzy,młodzierzy szkolnej,grup ewangielizacyjnych polskich jak i angielskich.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe