PROCES SĄDOWY RADZIWIŁŁA #169; fawleycourt PROCES SĄDOWY RADZIWIŁŁA © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt PROCES SĄDOWY RADZIWIŁŁA

PROCES SĄDOWY RADZIWIŁŁA

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew syna księcia Stanisława Radziwiłła, Johna Radziwiłla przeciwko polskiej Prowincji Ksieży Marianów
o sprzeniewierzenie się woli księcia Stanisława Radziwiłła fundatora kościoła p.w. NMP i św.Anny w Fawley Court poprzez jego desekralizację oraz przeciw zmuszaniem syna księcia do usunięcia szczatków ojca z krypty kościoła w której spoczywa.

Syn Księcia oburzony decyzją księży Marianów o desekralizacji Kościoła i zamiarem sprzedaży Fawley Court wraz z Kościołem w którego krypcie spoczywa ś.p. Ksiaże Stanisław Radziwiłł a takze umieszczona jest urna z prochami przyrodniego brata Antoniego Radziwiłła wnósł sprawe do polskiego Sądu. Wybór Sądu polskiego spowodowany był faktem , iż Księża Marianie w Wielkiej Brytanii należą do Prowincji Polskiej Zgromadzenia

W pozwie John Radziwiłł występuje o 


1. stwierdzenie, że sprzedaż nieruchomości Fawley Court w Henley-on-Thames (Wlk. Brytania) stanowi naruszenie obowiązków powierniczych ciążących na Zgromadzeniu Księży Marianów – Prowincji Opatrzności Bożej z siedzibą w Polsce, z tytułu trustu ustanowionego przez księcia Stanisława Alberta Radziwiłła i obejmującego Kościół pod Wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Anny przy Fawley Court, którego treścią jest obowiązek zarządzania Kościołem na rzecz przybywających tam wiernych, oraz naruszenie obowiązków ciążących na Marian Fathers Charitable Trust Incorporated z siedzibą w Wlk. Brytanii z tytułu constructive trustu obejmującego tenże Kościół o analogicznej treści lub alternatywnie:
- stwierdzenie, że sprzedaż nieruchomości Fawley Court w Henley-on-Thames (Wlk. Brytania) stanowi naruszenie polecenia z tytułu darowizny obciążającego pozwanych, zobowiązującego ich do zarządzania Kościołem pod Wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Anny przy Fawley Court na rzecz przybywających tam wiernych;
2. nakazanie pozwanym powstrzymania się od wszelkich dalszych działań polegających na oferowaniu nieruchomości Fawley Court, Hedley-on-Thames, Oxfordshire RG9 3AE w Wlk. Brytanii na sprzedaż, zawieraniu umowy sprzedaży lub wykonywaniu takiej umowy dotyczącej tej nieruchomości;
3. nakazanie pozwanym zaniechania działań zmierzających do naruszenia dobra osobistego powoda w postaci kultu pamięci po zmarłych bliskich;
4. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa według norm przepisanych;
5. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda


Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court w imieniu wszystkich Polaków których reprezentuje dziękuje Johnowi Radziwiłłowi za tę chwały godną postawę.

Mamy nadzieję ,że sprawa ta pozwoli ujawnić całą prawdę i uratować Fawley Court dla nas I przyszłych pokoleń Polaków.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe