Ksi??e Stanis?aw Radziwi?? #169; fawleycourt Ksi??e Stanis?aw Radziwi?? © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Ksi??e Stanis?aw Radziwi??

Ksi??e Stanis?aw Radziwi??

Ministerstwo Sprawiedliwosci 1.8.2011 odrzuci?o wniosek ksi??y Marianów o ekshumacje ksi?cia Stanis?awa Radziwi??a. Ministerstwo uwzgl?dni?o sprzeciw syna Johna Radziwi??a.
Ks??? St. Radziwi?? spocz?? w krypcie ko?cio?a p.w. Sw.Anny w Fawley Court. Kosció? NMP i Sw. Anny zosta? ufundowany w 1971 przez ks.Radziwi??a jako mauzoleum rodzinne i dla upami?tnienia swojej matki ksi??nej Anny z Lubomirskich Radziwi?owej, której grób zagin?? w Rosjii w czasie II-ej Wojny ?wiatowej.


 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe