Kościół pw">
Kościół p.w. NMP i Św. Anny #169; fawleycourt Kościół p.w. NMP i Św. Anny © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Kościół p.w. NMP i Św. Anny

Kościół p.w. NMP i Św. Anny


e-mail: savefawley@hotmail.com 


Kościół pw.NMP i Św. Anny został zaprojektowany przez architeka Władysława Jarosza i wybudowany w latach 1971-73. Kościół został ufundowany przez Księcia Stanisław Albert Radziwiłła dla Polskiej Społeczności na emigracji w Wielkiej Brytanii.

28-go września 2009 Kościół ten został uznany za zabytek klasy II ze względu na:

1. Szczególny charakter architektoniczny z racji uderzającej asymetrii projektu ze śmiałą, interesującą bryłą, zdominowaną ostrokątnym dachem.
2. Nowoczesność i wysoką jakość Kościoła wyrażone zarówno w projekcie jak i wykonaniu poprzez pomysłowe zastosowanie materiałów.
3. Znaczenie historyczne Kościoła dla Rzymsko-Katolickiej społeczności i powiązania z Polskim Rodem Książęcym, jako miejsce wiecznego spoczynku Księcia Radziwiłła, który ufundował go ku pamięci swojej matki Księżnej Lubomirskiej.

(Ian Dunlop, Departament Kultury, Mediów i Sportu)

Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i Św. Anny - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Kościół p.w.Njświętszej Maryji Panny i Św.Anny ufundowany został przez Księcia Stanisława Albrechta Radziwiłła według projektu architekta Władysława T Jarosza.Książe S.Radziwiłł został pochowany w krypcie kościoła do której wejście zdobią orły radziwiłowskie według życzenia Księcia.1.Książe Stanisław Radziwiłł i J.E.Biskup Northampton Charls Grant.

2.Ks.Prowincjał Julian Chróściechowski z autorem projektu kościoła architektem Władysławem Jaroszem.


AKT EREKCYJNY:"W roku 1971 od Narodzenia Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, w piątym roku drugiego tysiąclecia ochrzczonej Polski, w piędziesiątą pierwszą rocznicę "Cudu nad Wisłą"-
gdy na tronie papieskim zasiadał Jego Świetobliwość Paweł VI a królewska korona Wielkiej Brytanii spoczywała na głowie Elżbiety II-
Jego Książęca Mość Stanisław A.Radziwiłł, pragnąc uczcić swą zmarłą
matkę śp.Annę z Książąt Lubomirskich (ur.w Równem 8.10.1881, zmarłą w Krasnogórsku 16.2.1947, grób zaginął w Rosji), zbudował w Fawley Court kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św.Anny, oddając go na zawsze w posiadanie Angielskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów dla użytku Kolegium Miłosierdzia Bożego i przybywających tu wiernych. Na wieczną rzeczy pamiątkę prawdziwość tego faktu stwierdzają własnoręcznym podpisem: J.K.M.Stanisław A.Radziwiłł, ks. dr Julian Chróściechowski, prowincjał, ks.dr Adam Perz superior domu w Fawley Court, Władysław T.Jarosz dyplomowany architekt. Fawley Court, dnia 15 sierpnia 1971 roku w uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.


Uroczystość poświęcenia kościoła

1.procesja księży 2.Poczet sztandarowy


1.Ks.Prowincjał Julian Chróściechowski i projektant kościła inż. arch. Władysław Jarosz.
2.inż Ryszard Gabryjelczyk i inż arch.Władysław Jarosz

"Płk.Buchowski odczytuje list księcia Radziwiłła,który po wypadku samochodowym nie czuł się na siłach,by osobiście wziąć udział w przyjęciu u oo.Marianów wraz z innymi gośćmi.W liście swoim i on wyraził nadzieję,że kościół ten przyczyni się walnie do wychowania młodzieży polskiej w duchu polskim i katolickim."

"Na zakończenie wystąpiły jeszcze Siostry Nazaretanki,tzw.śpiewające siostry. Wsłuchiwali się wszyscy w słowa melodyjne i głębokie."


Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2009r
poniżej z lewej: Figura Św.Anny Samotrzeciej.Jest to XVII-sto wieczna rzeźba hiszpańska, podarowana przez siostrę księcia Radziwiłła hrabinę Potocką.

powyżej z prawej: Płaskorzeźba Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus, umiejscowiona nad sarkofagiem księcia S.Radziwiłła.(poniżej)


Sarkofag księcia Stanisława Alberta Radziwiłła.


Tablice upamiętniajace szwagrów Księcia Radziwiłła : Johna Fitzgeralda Kennediego, Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Senatora Roberta Francis Kennediego. Z prawej strony tablica pamiatkowa ofiarodawców Fawley Court szczególnej wagi.
TABLICZKI DZIĘKCZYNNE

zamieszczone w Kościele p.w. NMP i Św. Anny:


Tabliczka zamieszczona w 1988r. przez p. Zofię Orłowską - wieloletnią nauczycielkę Divine Mercy College,Fawley Court, która pracowała z O.Józefem Jarzębowskim jeszcze w Meksyku. Na poczatku lat 50-ch przyjechała do Angli pomagać Ojcu Jarzębowskiemu. Po zamknięciu szkoły w 1986r.,Księża Marianie nosili się z zamiarem sprzedania Fawley Court. Ks.Antoni Papużyński tak jak Ojciec Jarzębowski zawierzył sprawę uratowania Fawley Court Miłosierdziu Bożemu. Wkrótce w kościele zaczęły pojawiać się tabliczki wotywne w podzięce za otrzymane łaski. 

więcej więcej

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe