Komitet OBDNFC #169; fawleycourt Komitet OBDNFC © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Kontakt Komitet OBDNFC

Komitet OBDNFC


e-mail: savefawley@hotmail.com KOMITET OBRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO FAWLEY COURT
dzia?aj?cy w porozumieniu
z Polsk? Misj? Katolick? w Anglii i Walii


REPREZENTUJE:

Polskie organizacje:

Instytut Polski Akcji Katolickiej -Zenon Handzel -Prezes
Polska Macierz Szkolna w WB -Alexandra Podhorodecka -Prezes
Polski Universytet Na Obczy?nie -Prof.Wojciech Falkowski-Rektor
Zwi?zek Harcerstwa Polskiego w WB -Wac?aw T.Ma?kowski-Przewodnicz?cy
Stowarzyszenie Techników Polskich w WB -Krzysztof Ruszczy?ski-Prezes
Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny -Andrzej Zakrzewski-Delegat
Zwi?zek ?o?nierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty -Pu?.Stanis?aw Berkieta - Prezes
Ko?o AK – Londyn - Marzenna Szejbal-Przewodnicz?ca
Zjednoczenie Polek na Emigracji . - Helena Miziniak-Przewodnicz?ca
Stowarzyszenie Isfahan-Liban - Irena Gody? -Przewodnicz?ca

Cz?onkowie Komitetu:


Dr. Bo?ena Laskiewicz - Przewodnicz?ca
Andrzej Zakrzewski - Sekretarz Generalny
Julitta-Nazdrowicz-Woodley - Vice-Przewodnicz?ca
Wanda Glazebrook
Anna Groszek
Krzysztof Ruszczy?ski
Walery Choroszewski
Alicja Dzik-Jurasz
Danuta Sierek
Jan Krupski

Lista Patronów, Doradców i  Konsultantow:


Clarence Gallagher S.J.,M.A.;D.C.L- Professor Prawa Kanonicznego
Noble Hanlon - Hays Macintyre – Audytorzy - Specializuj?cy sie w
obs?udze fundacji o profilu edukacyjnym i religijnym.
Howard Dellar - Lee Bolton Monier Williams – Firma Prawnicza
Prof.Dominik Sankowski MSC PHD DSC PROF. U?
Princess Renata Sapieha
Baroness Mary Osten-Sacken M.A.
Halina Countess of Munster - MD Rheumatologist Consultant
Mark Glazebrook M.A, - ex- director of the Whitechapel Gallery, London. Art critic, Journalist to The Spectator.
Rt. Hon. Georgina Mary Hope Stonor O.St.J. O.M.


c/o Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii
240 King Street, London W6 ORF
Tel: +44 (0)20-8337-1632
tel/fax: +44 (0)20- 7792-2401.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe