Fawley Court #169; fawleycourt Fawley Court © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court

Fawley Court

EKSHUMACJA O.JÓZEFA

EKSHUMACJA O.JÓZEFA
31.08.2012 przed 6.30 rano odbyła sie ekshumacja doczesnych szczątków o.Józefa Jarzę...więcej więcej

Zdjęcia z grobu o.J.Jarzębowsk

Zdjęcia z grobu o.J.Jarzębowsk
ZDJĘCIA GROBU O.JÓZEFA JARZĘBOWSKIEGO PO EKSHUMACJI...więcej więcej

Komunikat Prasowy FCOB

KOLO BYLYCH WYCHOWANKOW FAWLEY COURT ...więcej więcejEKSHUMACJA Ś.P.o.JÓZEFA JARZĘBOWSKIEGO 31.08.2012 przed godziną 6.30,bez powiadomienia rodziny czy też społeczeństwa polskiego marianie ekshumowali doczesne szcząteki ś.p. o. Józefa Jarzębowskiego z dotychczasowego miejsca pochówku w Fawley Court na lokalny cmentarz Fairmaile w Henley on Thames, Oxfordshire.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, będący ostateczną instancją odwoławczą, odrzucił apelacje krewnej Elżbiety Rudewicz

i Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court.

Oj. Józef został przeniesiony na Fairmile Cemetery w Henley on Themes, Oxfordshire. Załączamy zdjęcia grobu tego jednego z największych Polaków emigracji niepodległościowej, twórcę Fawley Court i założyciela polskiego gimnazjum męskiego Kolegium Bożego Miłosierdzia, wspaniałego kaznodzieję, wielkiego patrioty, historyka, pisarza, poety i twórcę muzeum historycznego polskich pamiątek narodowych w Anglii.

Oj. Józef Jarzębowski zmarł w opinii świętości a świadectwa wymagane do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego zdeponowane są w domu generalnym księży marianów już od 1993r., czego dowiadujemy się z listu śp. ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, jednego z wychowanków Oj. Józefa.

Mamy nadzieję, ze fakt ekshumacji nie zaprzepaści możliwości wznowienia procesu beatyfikacyjnego tego świętego Polaka.

Zachęcamy do nawiedzania grobu Oj. Józefa i upraszanie łask za Jego wstawiennictwem.

Nigdy za życia nikomu nie odmówił, tak i po śmierci wiele osób doświadczyło Jego pomocy..

Komunikat KOMITETU OBRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO FAWLEY COURT Apelacja od wyroku zezwalającego na ekshumację Ojca Józefa Jarzębowskiego. W środę 28 marca 2012 r. w Sądzie Apelacyjnym Royal Courts of Justice na Strand, odbyła się rozprawa sądowa, na której była rozpatrywana apelacja od wyroku z dnia 18 października 2011 wydanego przez Sędziów Lady Justice Hallett i Mr Justice McCombe, którzy przychylili się do decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, zezwalającej Księżom Marianom na przeprowadzenie ekshumacji w związku ze sprzedażą Fawley Court.
Powódka, Elżbieta Rudewicz, która jest najbliższą krewną Ojca Jarzębowskiego, zaskarżyła wyrok wydany przez Sędziów, motywując to tym, iż nie wzięli oni pod uwagę woli zmarłego oraz jego rodziny, akceptując życzenie Ojców Marianów, kongregacji księży w większości urodzonych już po śmierci Ojca Jarzębowskiego. Pani Elżbieta Rudewicz uważa też, że wyrok był dyskryminujący wobec katolików, którzy wierzą w nienaruszalność pochowku. Ministerstwo Sprawiedliwości zignorowało ponad dwa tysiące listów protestu od społeczeństwa polskiego w Anglii, wysłanych w trakcie procedury udzielenia licencji przez Ministerstwo na ekshumację. Ekshumacja została wstrzymana decyzją Sądu w marcu 2010 r.
Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court reprezentujący Polskie organizacje społeczne i kulturalne w Wielkiej Brytanii zaprotestował przeciwko ekshumacji i przystąpił do postępowania sądowego po stornie powódki.
Ojciec Józef Jarzębowski był wielce szanowaną postacią powojennej emigracji. Wspaniały kaznodzieja, pisarz, poeta, historyk, nauczyciel oraz kolekcjoner historycznych zbiorów . Najbardziej znany jest z rozprzestrzeniania na całym świecie kultu Miłosierdzia Bożego i stworzenia w Fawley Court Divine Mercy College, szkoły z internatem dla młodych Polaków,synów polskich zołnierzy. Przybył do Anglii po II Wojnie Światowej, aby otoczyć opieką duszpasterską Polskich żołnierzy, którzy nie mogąc wrócić do kraju w wyniku Traktatu Jałtańskiego zmuszeni byli pozostać w Wielkiej Brytanii. Ojciec Józef zmarł w 1964 roku w opinii świętości. Jego pogrzeb miał charakter państwowy, udział w nim wzięli przedstawiciele władz państwowych i hierarchii kościelnej oraz tysiące Polaków z całej Wielkiej Brytanii. Ojciec Józef sam wybrał w Fawley Court dokładne miejsce swojego spoczynku. Społeczeństwo polskie doceniając wagę zasług i świętości Ojca Jarzębowskiego pragnie ochronić nienaruszalność miejsca jego pochówku.
Książę Stanisław Radziwiłł ufundował kościół ktorego miejsce zostalo wybrane z uwagi na bliskość grobu oj.Jarzembowskiego. A sam Książe został pochowany w jego krypcie. Książę Radziwiłł poślubił siostrę Jacquline Kennedy, Caroline Lee Bouvier. Ich syn Antoni został również pochowany w krypcie Kościoła Św. Anny w Fawley Court obok swojego ojca. Starszy syn Księcia Radziwiłła, John Radziwiłł sprzeciwił się wystąpieniu Księży Marianów o ekshumacje ojca Księcia Radziwiłła. Ministerstwo Sprawiedliwości przychyliło się do jego wniosku i odmówiło udzielenia licencji na ekshumacje.
Sprawa sprzedaży Fawley Court była ostatnio szeroko nagłośniona przez media w związku z prowadzonym przed sądem postępowaniem o odszkodowanie w wysokości 5 milionów funtów pomiędzy kupcem, Aidą Hersham i Richardem Butler-Craegh, który wygrał przetarg na zakup posiadłości.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego -Appeal Court RoyalCourt of Justice z dnia 28.03.2012 bedzie ogłoszone pod koniec kwietnia.


W dniach 17-18 pazdziernika 2011 w Royal Courts of Justice, Queens Bench Division (sad administracyjny) w sali COURT 1 o10:30am odbędzie się rozprawa sadowa (nr CO/3422/2010)zwiazana z ekshumacja ks.Józefa Jarzębowskiego.Rozprawa jest otwarta dla publicznosci, a wstep na sale sadowa jest wolny.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL

Ratujmy Polskie Dziedzictwo Fawley Court Ta piękna, zabytkowa posiadłość położona nad Tamizą w Henley-on-Thames, pomiędzy Londynem a Oxfordem, nabyta została przez Ks. Józefa Jarzębowskiego, Marianina, w 1953 r. Na jej kupno datki składała Polska Emigracja Niepodleglościowa z całego świata. Niezamożni wówczas Polacy, gromadzili potrzebne fundusze oddając z trudem zarobione przysłowiowe wdowie grosze wiecej e-mail: savefawley@hotmail.com 


OŚWIADCZENIE Fawley Court został założony przez O. Józefa Jarzębowskiego, dla którego służba Kościołowi była nierozerwalnie związana ze służbą Ojczyźnie. Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court identyfikuje się w pełni z przesłaniem O. Jarzębowskiego i dlatego Fawley Court o którego zachowanie podjęlismy starania jawi się nam jako polski i katolicki.Tym bardziej zaskoczyła nas ulotka rozdawana pod kościołem pw.NMP Matki Kościoła na Ealingu. Stanowczo odcinamy się od uogólniającego sformułowania w niej zawartego : „zdrajcy w koloratkach”. Brak konkretnego wskazania winnych księży Marianów kieruje podejrzenie na wszystkich kapłanów co jest równie krzywdzące jak i nieprawdziwe. Księża należący do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii bardzo ofiarnie służą polskiej diasporze i takie uogólnianie jest nieuzasadnionym oskarżeniem wymierzonym nie w samych winnych ale w tych duszpasterzy, których strata Fawley Court dotknęła równie mocno jak całą Polonię Brytyjską.

KOMITET OBRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO FAWLEY COURT zaprasza na spotkanie 20 marca 2011r. (Niedziela), o godz.18:00, POSK , SALA MALINOWA.!!!

Ks.Wojciech Jasiński 3-go maja stanie przed sadem w Wielkiej Brytani o nielegalną ekshumację szczątek ś.p.Witusia Orłowskiego, którego żarliwa modlitwa o uzdrowienie O.Józefa Jarzębowskiego w zamian za własne życie została wysłuchana.

3-go maja sąd odroczył rozprawę do 4-go lipca b.r.

The Catholic Herald 20 February 2011 więcej The Catholic Herald 30 July 2010 więcej

Private Eye 23 July 2010 więcej DOKUMENTY ZDRADY Nowy Czas 7 lipca 2010 więcej Gdzie jest WITUŚ ORŁOWSKI ??? więcej

RIGHTS OF WAY wiecej Link pod którym można pobrać formy do wypełnienia w sprawie rights of way: www.fawleycourt.info/pdf/form.pdf 

PROCES SĄDOWY SYNA KSIĘCIA RADZIWIŁŁA - DZIĘKUJEMY Johnowi Radziwiłłowi!!! Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew syna księcia Stanisława Radziwiłła, Johna Radziwiłla przeciwko polskiej Prowincji Ksieży Marianów o sprzeniewierzenie się woli księcia Stanisława Radziwiłła,fundatora kościoła p.w. NMP i św.Anny w Fawley Court poprzez jego desakralizację oraz przeciw zmuszaniu syna księcia do usunięcia szczatków ojca z krypty kościoła w której spoczywa. wiecej

EKSHUMACJA KS.JARZĘBOWSKIEGO WSTRZYMANA PRZEZ SĄD !!! wiecej

link do Catholic Independent News www.indcatholicnews.com !!!

Brońmy grobu Ks.J.Jarzębowskiego i módlmy się o uratowanie Fawley Court za Jego wstawiennictwem!!!

* EKSHUMACJA I KREMACJA zwłok ks.J.Jarzębowskiego Księża Marianie bez powiadomienia Polskiej społeczności wystąpili o zgodę Ministry of Justice na ekshumację zwłok O.J.Jarzębowskiego i ją uzyskali.Najbliższa krewna i Komitet Obrony zgłosili sprawę do Sądu. Na pogrzeb Ks.J.Jarzębowskiego w 1964 r. przybyło siedmiu Polskich generałów oraz przedstawiciele wszystkich organizacji emigracyjnych. dokument * 28-go września 2009 Kościół pw. NMP i Św. Anny w Fawley Court został wpisany do rejestrów zabytków angielskich. wiecej e-mail: savefawley@hotmail.com 

RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO FAWLEY COURT przed sprzedażą! Ta piękna, zabytkowa posiadłość położona nad Tamizą w Henley-on-Thames, pomiędzy Londynem a Oxfordem, nabyta została przez Ks. Józefa Jarzębowskiego, Marianina, w 1953 r. Na jej kupno datki składała Polska Emigracja Niepodleglościowa z całego świata. Niezamożni wówczas Polacy, gromadzili potrzebne fundusze oddając z trudem zarobione przysłowiowe wdowie grosze, aby powstało gimnazjum dla polskich chłopców. Zbierali wszyscy, parafie, organizacje, gazety, harcerze, szkoły sobotnie i kółka różańcowe. Wielu poświęcało swój czas pomagając przy pracach remontowych. Na czele apeli stanali polscy generałowie: K. Sosnkowski, J. Haller, B. Duch, Wł. Anders, B. Maczek. W Fawley Court odbywały się uroczystości świąt narodowych i religijnych. Tu był ich kawałek Polski. Z czasem O. Jarzębowski założył też w Fawley Court muzeum historii polskiej. Powstało ono w większości z darów i depozytów Polaków. Książę Stanisław Radziwiłł ufundował kościół pod wezwaniem NMP i Św. Anny. Ziemię pod kościół pobłogosławił kard. Karol Wojtyła. Fawley Court był centrum polskiego życia emigracyjnego. Po zamknięciu szkoły w 1986 r. księża Marianie przekształcili Fawley Court w ośrodek rekolekcyjno-konferencyjny i Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II. Kościół stał się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Fawley Court nadal spełniał rolę ośrodka polskiej emigracji. Służył Polskiej Misji Katolickiej, wszystkim Polakom i polskim organizacjom emigracyjnym. Organizowano zjazdy, konferencje i spotkania. Harcerze urządzali biwaki, szkoły sobotnie - pikniki. Bez powiadomienia społeczności polskiej w 2007 roku księża Marianie zlikwidowali muzeum, a zbiory wywieźli do Lichenia. W kwietniu 2007 roku ogłosili zamiar sprzedaży Fawley Court. Pomimo licznych protestów, petycji, próśb oraz prób nawiązania rozmów ze strony społeczeństwa emigracyjnego, księża pozostają nieugięci w swojej decyzji. Obecnie, kiedy mieszka na Wyspach Brytyjskich blisko 2 mln Polaków i kiedy rodzi się w Anglii 35-40 tyś. rocznie polskich dzieci, ośrodek ten jest bezwzględnie potrzebny diasporze polskiej zgodnie z intencjami i ideałami, które przyświecały jego zalożycielowi Ks. Jarzębowskiemu i tym, którzy go współtworzyli,aby Fawley Court służył polskiej młodzieży. O. Józef Jarzębowski zgodnie z życzeniem jest pochowany w fawleyowskim parku. Ci, którzy pomagali O. Józefowi w organizowaniu szkoły i wspierali Fawley Court przez cały czas finansowo są oburzeni i nie mogą się pogodzić z decyzją sprzedaży, desakralizacji kościoła i ekshumacji grobów: ks. Jarzębowskiego,księcia Radziwiłła i pochowanych w kolumbarium. Społeczność polska uważa, iż choć Marianie wpisani są jako właściciele do ksiąg wieczystych, to figurują tam jako reprezentanci polskiej diaspory i nie mają prawa wbrew jej woli sprzedawać tej ikony polskości jaką jest Fawley Court. Fawley Court, jego historia i znaczenie jest wielkim osiągnięciem Emigracji Niepodległościowej po II wojnie światowej, dlatego też przynależy on do społeczności polskiej i powinien jej nadal służyć. Na ów cel składały się pokolenia Polaków Emigracji Żołniersko-Niepodległościowej. W kwietnu 1999r. Poczta polska wydała serię znaczków przedstawiających cztery najważniejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju. Zielone Świątki, Fawley Court, 31.5.2009r.Wywiad z Danutą Górską i Janiną Bubel świadkami początków Fawley Court.W kwietnu 1999r. Poczta polska wydała serię znaczków przedstawiających cztery najważniejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju.Zielone Świątki, Fawley Court, 31.5.2009r.Wywiad z Danutą Górską i Janiną Bubel świadkami początków Fawley Court. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years. W kwietnu 1999r. Poczta polska wydała serię znaczków przedstawiających cztery najważniejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years. The most important Polish cultural places located abroad are rendered in the said stamps.
Fawley Court -  - © fawleycourt  

więcej więcej
 

więcej więcej
 

więcej więcej
 

więcej więcej
 

więcej więcej

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe