EKSHUMACJA O.JÓZEFA #169; fawleycourt EKSHUMACJA O.JÓZEFA © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt EKSHUMACJA O.JÓZEFA

EKSHUMACJA O.JÓZEFA

31.08.2012 przed 6.30 rano odbyła sie ekshumacja doczesnych szczątków o.Józefa Jarzębowskiego

Po 3 i pół rocznej walce w sądach brytyjskich: High Court of Justice, Court of Appeal
i Supreme Court, Europejski Trybunał Praw Człowieka jako ostatnia instancja odrzucił apelację krewnej O. J. Jarzębowskiego, Elżbiety Rudewicz i  Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court o nienaruszalność grobu ś.p. O. Józefa Jarzębowskiego, zgodnie z jego wolą wyrażoną co do miejsca pochówku.

E. Rudewicz i wspierający ją Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego FC, reprezentujący organizacje polskie w Wielkiej Brytanii, jak i Koło Byłych Wychowanków FC, uważa iż wyrok sądu wyższej instancji jest niesprawiedliwy i bardzo krzywdzący dla nie tylko samej krewnej ale wszystkich nas Polaków. Petycję w sprawie nienaruszalności grobu O. Józefa oprócz polskich organizacji emigracyjnych podpisało 3000 indywidualnych osób.
Koło Byłych Wychowanków reprezentuje uczniów Kolegium Bożego Miłosierdzia założonego przez O. Józefa Jarzębowskiego. Mimo sprzeciwu tak wielu, Sąd przychylił się do wniosku kilku marianów o ekshumacje o.J.Jarzębowskiego z pobudek merkantylnych.

Uważamy, że zostały naruszone podstawowe prawa człowieka zagwarantowane przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, której Wielka Brytania jest jednym z sygnatariuszy. Prawa rodziny do uszanowania woli zmarłego, pomimo iż istnieją precedensy w sądownictwie ,iż wola najbliższych krewnych co do miejsca pochowku jest przez sądy brytyjskie respektowana, w sprawie grobu O. Józefa Jarzębowskiego nie znalazły obrony.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu nie rozpoznał sprawy tylko odrzucił wniosek krewnej Elżbiety Rudewicz o naruszenie art.8 i  art.9 Konwencji, bez rozpoznania merytorycznego, po 5–u dniach, bez uzasadnienia i bez możliwości jakiegokolwiek odwołania.

Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolności broni podstawowych praw demokratycznych i obywatelskich człowieka jakim jest wolność wyznania. Wolność wyznania przejawia się między innymi w respektowaniu zmarłych i ich woli. Respekt taki wyrażany jest przez wyznawców wszystkich religii, nie tylko katolickiej.

Uważamy, iż prawo do wolności wyznania E.Rudewicz i  wszystkich Polaków, którzy ją popierali zostały pogwałcone.

Niezwłocznie po odrzuceniu wniosku przez Europejski Trybunał Praw Czlowieka marianie ekshumowali na lokalny cmentarz Fairmile Cemetery w Henley on Thames, Oxfordshire, doczesne szczątki ś.p. Józefa Jarzębowskiego. O terminie ekshumacji marianie nie powiadomili ani krewnej, E. Rudewicz chociaż o takie powiadomienie prosiła ani społeczności polskiej. Ekshumacja miała miejsce dnia 31-go sierpnia 2012, przed godziną 6:30 rano.

O. Józef Jarzębowski był jednym z największych Polaków Emigracji Niepodległościowej, twórca Fawley Court i założyciel polskiego gimnazjum męskiego, Kolegium Bożego Miłosierdzia, wspaniały kaznodzieja, wielki patriota, historyk, pisarz, poeta i twórca Muzeum polskich historycznych pamiątek narodowych w Anglii.

O. Józef Jarzębowski zmarł w opinii świętości w 1964r. Świadectwa współczesnych mu osób wymagane do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego zdeponowane są w domu generalnym księży marianów już od 1993r., o czym dowiadujemy się z listu śp. ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, jednego z wychowanków O. Józefa.

Mamy nadzieję, że fakt ekshumacji nie zaprzepaści możliwości wznowienia procesu beatyfikacyjnego tego świątobliwego Polaka.

Nigdy za życia nikomu nic nie odmówił, tak i po śmierci wiele juz osób doświadczyło Jego pomocy.

Zachęcamy do nawiedzania grobu O. Józefa i upraszanie łask za Jego wstawiennictwem.

W załączeniu przesyłamy zdjęcia grobu O. J. Jarzębowskiego po ekshumacji na cmentarz

Fairmile Cemetery w Henley.
31.08.2012 
EKSHUMACJA O.JÓZEFA -  - © fawleycourt
następny następny

powrót powrót

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe